Phù Bạch Huyết và Phù Mỡ

Phù Bạch Huyết dễ nhần lẫn với phù Suy Tĩnh Mạch và Phù Mỡ dễ nhầm lẫn với Béo Phì. Việc điều trị 2 loại bệnh này khác với phù do Suy tĩnh mạch. Sản phẩm của medi CirAid Juxta là dòng sản phẩm điều trị đặc thù cho bệnh này. Nếu bạn cùng vớ y khoa thì sẽ không hết, và có thể tạo ngấn thắt từng đoạn. Trong trường hợp đó, có thể chắc chắn là bị phù Bạch huyết, bạn nên dùng sản phẩm mới này.