Feeling a beaty

Vớ y khoa điều trị suy tĩnh mạch phổ biến nhất từ 2004 đến nay.
Xuất xứ: Đức (Germany)

Vớ y khoa cao cấp, điều trị suy tĩnh mạch, thời trang, nhiều màu đẹp.
Xuất xứ: Đức (Germany)

Vớ y khoa dành cho Nam, có gân sọc đẹp, mang giày tây rất giống vớ thường.
Xuất xứ: Đức (Germany)

Vớ phòng ngừa stm: giảm nặng chân, mỏi chân cuối ngày hoặc do đi máy bay.
Xuất xứ: Đức (Germany)

Vớ phòng huyết khối cho BN đang nằm viện, giảm phù chân và loét do nằm lâu.
Xuất xứ: Đức (Germany)

Dùng để điều trị phù bàn tay hoặc tụ máu. Làm mờ sẹo bỏng.
Xuất xứ: Đức (Germany)

Điều trị phù tay sau mổ vú hoặc phù tay do nguyên nhân khác.
Xuất xứ: Đức (Germany)