mediven travel – Vớ phòng ngừa

Vớ phòng ngừa stm: giảm nặng chân, mỏi chân cuối ngày hoặc do đi máy bay.

Xuất xứ: Đức (Germany)

Liên hệ đặt hàng