Feeling a beaty
  • Stabimed pro
  • Liên hệ

Stabimed pro

Liên hệ

Đứt dây chằng bên, vỡ sụn chêm sau mổ, điều trị bảo tồn chấn thương dây chằng chéo. Xuất xứ: Đức (Germany)

Dùng điều trị đứt dây chằng bên đơn thuần, nứt vỡ sụn chêm sau phẫu thuật khớp gối. Khi đã có đứt dây chằng chéo phối hợp thì phải dùng Nẹp khoá protect.4.

Nếu bị dãn hoặc đứt bán phần dây chằng chéo mà không cần giới hạn gấp duỗi thì có thể điều trị bảo tồn bằng cách mang nẹp Stabimed pro. Sau đứt dây chằng chéo đã hồi phục (trên 6 tháng) thì có thể mang nẹp Stabimed pro trong sinh hoạt hàng ngày.

Bạn có thể xem thêm thông tin tại voykhoa.com.