Stabimed pro

Đứt dây chằng bên, vỡ sụn chêm sau mổ, điều trị bảo tồn chấn thương dây chằng chéo.
Xuất xứ: Đức (Germany)