protect.Leva

Bong gân, tụ máu, sưng phù mắt cá chân sau chấn thương (lật semi).
Xuất xứ: Đức (medi)