protect.Epi

Đau do viêm gân cùi chõ do đánh tennis, golf. Có thể phòng ngừa trong thể thao.
Xuất xứ: Đức (Germany)