medi 4C flex

Cố định lồng ngực bị gãy xương sườn, cần bất động mà thoải mái.
Xuất xứ: Đức (Germany)