Lumbamed Basic

Tthoát vị đĩa đệm nhẹ và vừa, thoái hóa đốt sống (L3-L5).
Xuất xứ: Đức (Germany)