Feeling a beaty

Vớ huyết khối bệnh viện làm tăng tốc độ lưu thông máu, nhờ đó làm giảm tình trạng cô đặc máu, do đó làm giảm đáng kể nguy cơ huyết khối và thuyên tắc phổi.

Mang vớ giúp lưu thông máu tốt cho bệnh nhân phải nằm tư thế bất động trên giường. Bất động hay ít vận động do bệnh.