Feeling a beaty

Lumbamed basic: size cho nam riêng, nữ riêng. Dùng điều trị thoát vị đĩa đệm, thoái hóa đốt sống, chấn thương cột sống...vùng cao (L3-L5)

Lumbamed active: size chung cho cả nam và nữ, dùng phòng ngừa chấn thương trong lao động, thể thao...