Feeling a beaty

M.4 X-lock: nẹp khóa cao cấp, bản lề gấp duỗi sinh lý, có cần gạt tay mở khóa khi ngồi hoặc nằm (tư thế mà khớp gối không chịu tải).

Nẹp khóa Medi - M.4s: là nẹp khóa cao cấp, bản lề gấp duỗi sinh lý (kiểu "trượt-cuộn").

protect.4 là loại nẹp gối chức năng, chuyên dùng sau mổ khớp gối.