Feeling a beaty

Đứt DÂY CHẰNG CHÉO, giới hạn gấp duỗi, hồi phục hoàn toàn DCC.
Xuất xứ: Đức (Germany)

Hậu phẫu Đứt Dây chằng Chéo, giới hạn gấp duỗi, sinh lý trượt cuộn.
Xuất xứ: Đức (Germany)

Đứt dây chằng bên, vỡ sụn chêm sau mổ, điều trị bảo tồn chấn thương dây chằng chéo.
Xuất xứ: Đức (Germany)