Feeling a beaty

Suy tĩnh mạch là một thuật ngữ y khoa mô tả bệnh lý ở tĩnh mạch chi dưới. Đây là bệnh lý mạn tính, âm thầm tiến triển qua nhiều năm, làm bệnh nhân thích nghi dần và không tuân thủ điều trị sớm, nên bệnh ngày càng nặng gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm mà họ không cho là do suy tĩnh mạch. Dưới đây là những kiến thức đúng bổ ích về bệnh suy tĩnh mạch và vai trò của vớ y khoa trong phòng ngừa và điều trị suy tĩnh mạch.